Staff Details

No Name of Educator Designation Qualification

1 B. V. Ramapria Director 1. Vidwat - Naveen Nyaya

2. Vidwat - Pracheen Nyaya

3. M. A.

4. Praveena Pancharatragama

2 Arjunkumar K. Samal Principal 1. M. A. (Vyakarana)

2. B. Ed. – Shikshashastri

3 Dr. Subhash V. Vasoya Educator (Sanskrit) 1. M. A. Sanskrit

2. B. Ed. (Sanskrit)

3. M. Phil.

4. Ph.D.

4 Hemant M. Sharma Educator (Maths, Science) 1. B. Sc. (Maths)

2. B. Ed. (Maths, Science)

5 Dr. Laxminarayan G. Bhatt Educator(Sahitya, Darshan) 1. M. A.

2. B. Ed. (Shikshashastri)

3. NET

4. Ph.D.

6 Swapnil A. Sabnis Educator (English) 1. M. Com

2. B. Ed.

7 Bhargav V. Pandya Educator (Shukla Yajured) 1. Sampoorna Ved Pariksha cleared

2. M.A.

3. B.Ed.

8 Chintan D. Joshi Educator (Vedanta) 1. M. A.

2. B. Ed. (Shiksha Shastri)

9 Yogesh N. Pandya Educator (Vyakaran) 1. M. A.

2. B. Ed. (Shiksha Shastri)

3. M. Phil

10 Bhagirath R. Trivedi Educator (Nyaya) 1. M. A.

2. B. Ed. (Shiksha Shastri)

3. M. Phil

11 Ajay Vyas Educator (Samved) 1. M.A., Samved Paramparik Pariksha

12 Omkar Kakade Educator (Atharva Ved) 1. Ved Vibhushanam

13 Vanraj G. Dhakhda Coordinator 1. B. Com. Graduate

2. M. Com

3. PGDCA

14 Nayan M. Soni Web Developer 1. BCA

2. PGDCA

3. MCA

4. ADMCT

15 Govind G. Bantwa Clerk 1. Commerce Graduate

2. Diploma in Software Engineer

3. ADSE

16 Mahendra S. Thakor Office Assistant 1. 9 Pass

17 Ashok Thakor Office Assistant 1. 9 Pass